Your search results

Schade melden

Een schade melden kan gemakkelijk en snel bij Asbroek Adviesgroep. Wij bieden u de mogelijkheid om uw schade online in te dienen en bij spoed kunt u ons bellen of ons kantoor bezoeken aan de dorpsstraat 74 te Enter.

 

Online schade melden?

Vul hieronder het online schadeformulier in en één van onze medewerkers neemt vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Telefonisch schade melden?

In geval van schade waarbij met spoed actie ondernomen moet worden, adviseren wij u om meteen telefonisch contact met ons op te nemen: 0547-383868

Vul hier uw gegevens in

Voorwaarden

Bij het melden van een schade bent u verplicht de in het formulier gestelde vragen zo volledig mogelijk en naar waarheid te beantwoorden. Dit geldt ook voor vragen die gesteld worden waarvan u denkt dat de antwoorden (al) bekend zijn bij verzekeraars. Vragen die gesteld worden met betrekking tot andere belanghebbenden moeten eveneens volledig beantwoord worden. Hierbij is niet alleen uw wetenschap van belang maar ook die van de andere belanghebbenden. Als u de vragen niet, niet volledig of onjuist beantwoordt, loopt u het risico dat uw recht op uitkering wordt beperkt of zelfs helemaal komt te vervallen. Daarnaast hebben verzekeraars in een aantal gevallen het recht de verzekering op te zeggen. Op de schade zijn de algemene voorwaarden van uw verzekering van toepassing. Deze zijn te vinden op de site van uw tussenpersoon en/of verzekeringsmaatschappij. Bij het melden van een schade worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door verzekeraars verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten en/of financiële diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van de voorkoming en bestrijding van fraude en het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. In verband met een verantwoord acceptatiebeleid kunnen verzekeraars uw gegevens raadplegen bij de Stichting CIS. Het doel hiervan is risicobeheersing en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van Stichting CIS is van toepassing. Zie www.stichtingcis.nl.

  • Soort schade
  • Schade en Oorzaak
  • Gegane goederen
  • Gegevens
  • Akkoordverklaring

Soort schade

Maak uw keuze

Gegevens schade en oorzaak

Beschadigde of verloren gegane goederen?

Maak uw keuze

Gegevens goederen

Gegevens

Akkoordverklaring

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

Via toon overzicht kunt u de samenvatting van uw ingevulde gegevens zien. Kloppen deze gegevens? Klik dan op ja en verzend uw formulier.

Compare Listings